Conky-colors

co można ustawić w Conky:

 • godzina
 • wersja jądra systemu
 • bieżące zużycie procesora, pamięci ram
 • sygnał połączenia WiFi
 • licznik pobranych danych z internetu
 • pogodę    itp.

Prosty Conky

sudo apt-get update

sudo apt-get install lm-sensors conky-all hddtemp fortunes-pl

i

sudo sensors-detect

#odpowiedz na wszystkie pytania Yes

dodanie conky do programów startowych, wpisz komende:  conky  albo  conky ~/.conkyrc   albo   sh -c 'sleep 15 && conky ~/.conkyrc'
wklej poniższą konfiguracje  do .conkyrc i nadaj prawo wykonalności plikowi.

Kropka przed .conkyrc oznacza że jest to plik ukryty mozna go zobaczyć nacikając klawisze Ctrl+h

@@@

Screenshot at 2016-04-24 11:13:27

  alignment top_right
  background yes
  border_width 1
  cpu_avg_samples 2
  default_color 88BBFF
  color0 0077FF
  default_outline_color 0077FF
  default_shade_color 0077FF
  double_buffer yes
  draw_borders no
  draw_graph_borders yes
  draw_outline no
  draw_shades no
  gap_x 15
  gap_y 15
  maximum_width 250
  max_port_monitor_connections 64
  max_specials 512
  max_user_text 16384
  minimum_size 430 40
  net_avg_samples 2
  no_buffers yes
  out_to_console no
  #wm_class_name Conky
  own_window_colour black
  own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
  own_window_transparent yes
  own_window_type normal
  own_window yes
  stippled_borders 2
  update_interval 3
  uppercase no
  use_spacer right
  use_xft yes
  xftalpha 0.8
  xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=9

  TEXT
  ${color0}$sysname $kernel ${alignr}$color${time %k:%M:%S}
  ${machine} @ $freq(MHz)
  
  ${color0}Pogoda 
#${execi 900 /home/sylwya/.weather.sh "EUR|UK|UK001|NEWCASTLE-UPON-TYNE"}
Kraków: ${execi 600 /home/januszelinuxa/.weather.sh "EUR|PL|PL006|KRAKOW"}
${execi 1200 fortune -s | fold -w30}

  ${color0}Core1:$color ${cpu cpu1}%$alignr${exec sensors | grep 'Core 0' | cut -c16-22 | sed '/^$/d'}
  ${color0}${cpugraph cpu1 32,210 0077FF 0077ff}
  ${color0}Core2:$color ${cpu cpu2}%$alignr${exec sensors | grep 'Core 1' | cut -c16-22 | sed '/^$/d'}
  ${color0}${cpugraph cpu2 32,210 0077FF 0077ff}

  ${color0}RAM: $color$memperc%$alignr$mem${color0}/${color}$memmax
  ${color0}$membar

  ${color0}Down: $color${downspeed wlan2}$alignr${totaldown wlan2}
  ${color0}${downspeedgraph wlan2 32,210 0077ff 0077ff}
  ${color0}Up:  $color${upspeed wlan2}$alignr${totalup wlan2}
  ${color0}${upspeedgraph wlan2 32,210 0077FF 0077ff}
  ${color0}/$alignr$color${fs_used /}${color0}/$color${fs_size /}
  ${color0}${fs_bar 5,210 /}
  ${color0}/home$alignr$color${fs_used /home}${color0}/$color${fs_size /home}
  ${color0}${fs_bar 5,210 /home}
  ${color0}Read: $color${diskio_read}$alignr${color0}Write: $color${diskio_write}
  ${color0}${diskiograph /dev/sda 32,210 0077FF 0077ff}

  ${color0}Top:${alignr}CPU%
  $color${top name 1}$alignr${top cpu 1}
  $color${top name 2}$alignr${top cpu 2}
  $color${top name 3}$alignr${top cpu 3}
  $color${top name 4}$alignr${top cpu 4}
  ${color0}${alignr}MEM
  $color${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem_res 1}
  $color${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem_res 2}

Żeby wiedzieć co „boli” naszego conky wpisz w terminalu conky

inny

alignment top_right
background yes
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color 88BBFF
color0 0077FF
default_outline_color 0077FF
default_shade_color 0077FF
double_buffer yes
draw_borders no
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
gap_x 15
gap_y 15
maximum_width 210
max_port_monitor_connections 64
max_specials 512
max_user_text 16384
minimum_size 330 10
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
wm_class_name Conky
own_window_colour black
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window yes
stippled_borders 2
update_interval 2
uppercase no
use_spacer yes
use_xft yes
xftalpha 0.8
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=9

TEXT
${color0}$sysname $kernel ${alignr}$color${time %k:%M:%S}
${machine} @ $freq(MHz)

${color0}Core1:$color ${cpu cpu1}%$alignr${exec sensors | grep ‚Core 0’ | cut -c16-22 | sed ‚/^$/d’}
${color0}${cpugraph cpu1 32,210 0077FF 0077ff}
${color0}Core2:$color ${cpu cpu2}%$alignr${exec sensors | grep ‚Core 1’ | cut -c16-22 | sed ‚/^$/d’}
${color0}${cpugraph cpu2 32,210 0077FF 0077ff}

${color0}RAM: $color$memperc%$alignr$mem${color0}/${color}$memmax
${color0}$membar

${color0}Down: $color${downspeed ppp0}$alignr${totaldown ppp0}
${color0}${downspeedgraph ppp0 32,210 0077ff 0077ff}
${color0}Up: $color${upspeed ppp0}$alignr${totalup ppp0}
${color0}${upspeedgraph ppp0 32,210 0077FF 0077ff}

${color0}/$alignr$color${fs_used /}${color0}/$color${fs_size /}
${color0}${fs_bar 5,210 /}
${color0}/home$alignr$color${fs_used /home}${color0}/$color${fs_size /home}
${color0}${fs_bar 5,210 /home}
${color0}Read: $color${diskio_read}$alignr${color0}Write: $color${diskio_write}
${color0}${diskiograph /dev/sda 32,210 0077FF 0077ff}

${color0}Top:${alignr}CPU%
$color${top name 1}$alignr${top cpu 1}
$color${top name 2}$alignr${top cpu 2}
$color${top name 3}$alignr${top cpu 3}
$color${top name 4}$alignr${top cpu 4}

${color0}${alignr}MEM
$color${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem_res 1}
$color${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem_res 2}
$color${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem_res 3}
$color${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem_res 4}

${execi 620 fortune -s | fold -w27}

 Pogoda w Conky z  accuweather

Skopiuj i zapisz skrypt ze strony  https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=37381 w dowolne miejsce, nadaj skryptowi prawo wykonywania.Trzeba doinstalować programy: curl i perl

 

wstaw ta linijkę poniżej do Conky, podaj ścieżkę do skryptu w Conky u ciebie będzie  inna  poniżej przykład wpisu u mnie

Kraków: ${execi 600 /home/januszelinuxa/.weather.sh "EUR|PL|PL006|KRAKOW"}

Kody do innych lokalizacji http://pastebin.com/dbtemx5F  kilka lokalizacji:

Legnica, PL  Location = „EUR|PL|PL001|LEGNICA”
Koszalin, PL  Location = „EUR|PL|PL016|KOSZALIN”
Kielce, PL  Location = „EUR|PL|PL013|KIELCE”
Katowice, PL  Location = „EUR|PL|PL012|KATOWICE”
Warszawa, PL  Location = „EUR|PL|PL007|WARSZAWA”
Wroclaw, PL  Location = „EUR|PL|PL001|WROCLAW”
Newcastle-Upon-Tyne, UK  Location = „EUR|UK|UK001|NEWCASTLE-UPON-TYNE”
Newham, UK  Location = „EUR|UK|UK001|NEWHAM” Country = „United Kingdom”

Newport, UK  Location = „EUR|UK|UK001|NEWPORT” Country = „United Kingdom”

ððð

Instalacja conky manager w systemie

Conky Manager

#==============================================================================
# conkyrc_8a
#
# author : CAYMUS
# version : v20120420-09
# modified: jerusalem
# license : Distributed under the terms of GNU GPL version 2 or later
# Krakow EPKK, newcastle EGNT
#==============================================================================

background yes
update_interval 2

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
temperature_unit celsius

double_buffer yes
no_buffers yes
text_buffer_size 2048

gap_x 20
gap_y 20
minimum_size 270 1200
#maximum_width 190
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
border_inner_margin 0
border_outer_margin 0
alignment top_right

draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont 6×10:size=9
xftalpha 0.5
uppercase no

default_color FFFFFF
color1 FFFFFF
color2 AAAAAA
color3 DDDDDD
color4 CC3333

lua_load ~/.conky/conky_8a.lua
lua_draw_hook_pre main_box
lua_draw_hook_post main_rings

own_window_argb_visual no
own_window_colour 000000
TEXT
${image ~/.conky/elegant8a.png -p 0,20 280×810}
#${goto 10}${font 6×10:size=12,weight:bold}${color #FFFFFF}Linux ${goto 100}${font 6×10:size=12:weight=bold}${time %k}:${time %M}:${font 6×10:size=9}${time %S}
${goto 100}${font ubuntu:size=12:weight=bold}${color #FFFFFF}${weather http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/stations/ EPKK temperature temperature 30} °C${color}
${goto 10}${font 6×10:size=8,weight:normal}Release:${goto 100}${color FFFFFF}${pre_exec cat /etc/issue.net} $machine
${goto 10}${font 6×10:size=8,weight:normal}Kernel:${goto 100}${color FFFFFF}${kernel}
${goto 10}${font 6×10:size=8,weight:normal}Public IP:${goto 100}${font 6×10:size=8,weight:normal}${color #FFFFFF}${execi 2800 wget -q -O – http://ip.tupeux.com}$color
${goto 10}${font 6×10:size=8,weight:normal}PC:${goto 100}${color FFFFFF}${nodename}

${voffset 0}
${goto 40}${font 6×10:size=12,weight:bold}${color}CPU
${goto 25}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}core 1:${goto 70}${cpu cpu1}%
${goto 25}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}core 2:${goto 70}${cpu cpu2}%
${goto 25}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}${threads} process
${goto 25}${font 6×10:size=9,weight:normal}CPU: ${hwmon temp 1} °C
${voffset -82}
${goto 178}${font 6×10:size=12,weight:bold}${color}MEM
${goto 165}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}RAM ${goto 200}$mem
#${goto 165}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}SWAP ${goto 200}$swap
${voffset 62}
${goto 170}${font 6×10:size=12,weight:bold}${color}DISKS
${goto 155}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}Data free:${goto 210}${fs_free /media/Data}
${goto 155}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}VM free:${goto 210}${fs_free /media/VM}
#${goto 175}${font 6×10:size=7,weight:normal}sdb: ${exec hddtemp /dev/sdb -n –unit=C} °C
${voffset -75}
${goto 35}${font 6×10:size=12,weight:bold}${color}DISKS
${goto 14}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}/free:${goto 70}${fs_free /}
${goto 14}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color}/home free:${goto 70}${fs_free /home}
${goto 35}${font 6×10:size=9,weight:normal}sda: ${exec hddtemp /dev/sda -n –unit=C} °C

${voffset -16}
${goto 110}${font 6×10:size=12,weight:bold}${color}NET

${voffset 6}
${goto 80}${color1}${font 6×10:size=7,weight:bold}${if_up wlan0}wifi ${addr wlan0}
${goto 60}${color}${font 6×10:size=8,weight:normal}AP: ${wireless_essid wlan0} ${goto 135}Speed: ${wireless_bitrate wlan0}
${goto 60}Mode: ${wireless_mode wlan0} ${goto 135} Quality: ${wireless_link_qual_perc wlan0}%
${goto 60}D: ${downspeed wlan0} ${goto 135}U: ${upspeed wlan0}
${goto 60}TD: ${totaldown wlan0} ${goto 135}TU: ${totalup wlan0} ${else} ${goto 80}”wlan0 unavailable”${endif}

${goto 80}${color}${font 6×10:size=7,weight:bold}${if_up eth0}eth0 ${addr eth0}
${goto 60}${color}${font 6×10:size=7,weight:normal}D: ${downspeed eth0} ${goto 135}U: ${upspeed eth0}
${goto 60}TD: ${totaldown eth0} ${goto 135}TU: ${totalup eth0} ${else} ${goto 80}”Network unavailable”${endif}

${goto 80}${color}${font 6×10:size=7,weight:bold}${if_up ppp0}ppp0 ${addr ppp0}
${goto 60}${color}${font 6×10:size=7,weight:normal}D: ${downspeed ppp0} ${goto 135}U: ${upspeed ppp0}
${goto 60}TD: ${totaldown ppp0} ${goto 135}TU: ${totalup ppp0} ${else} ${goto 80}”ppp0 unavailable”${endif}

#${else} ${goto 60}”Network unavailable”
#${endif}

${voffset 70}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:bold}${color}Otwarte porty na szeroki swiat:${goto 220}${tcp_portmon 1 65535 count}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:bold}${color}${offset 10}URL${goto 220}PORT
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 0}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 1}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 2}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 3}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 4}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 5}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 6} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 6}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 7} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 7}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 8} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 8}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rhost 9} ${goto 220} ${tcp_portmon 1 65535 rport 9}

#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 0}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 0}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 1}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 1}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 2}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 2}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 3}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 3}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 4}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 4}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 5}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 5}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 6}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 6}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 7}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 7}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 8}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 8}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:normal}${color1}${tcp_portmon 1 65535 rip 9}${alignr 1}${tcp_portmon 1 65535 rport 9}

#${voffset 2}${color0}
#${font Poky:size=6}a${font}${color}
#${voffset 70}
#${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:bold}${color}open ports:${goto 220}${tcp_portmon 1 65535 count}
#${goto 32}${voffset -1}Procesy: ${color2}${alignr 10}CPU${alignr}RAM${color}
${goto 10}${font 6×10:size=7,weight:bold}${color}Procesy:${goto 200}${alignr 10}${goto 142}CPU${alignr}${goto 208}RAM${color}
${voffset -1}${goto 22}${color2}${top name 1}${color}${font 6×10:size=8}${color1} ${goto 144}${top cpu 1}${alignr }${goto 210}${top mem 1}${color}${font}
${voffset -1}${goto 22}${color2}${top name 2}${color}${font 6×10:size=8}${color1} ${goto 144}${top cpu 2}${alignr }${goto 210}${top mem 2}${color}${font}
${voffset -1}${goto 22}${color2}${top name 3}${color}${font 6×10:size=8}${color1} ${goto 144}${top cpu 3}${alignr }${goto 210}${top mem 3}${color}${font}
${voffset -1}${goto 22}${color2}${top name 4}${color}${font 6×10:size=8}${color1} ${goto 144}${top cpu 4}${alignr }${goto 210}${top mem 4}${color}${font}

${execi 820 fortune -s | fold -w50}

Emays

use_xft yes
xftfont 123:size=8
xftalpha 0.1
update_interval 33
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 300 100
maximum_width 1280
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color e0e0e0
default_shade_color black
default_outline_color green
alignment top_middle
gap_x -15
gap_y 25
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 1
override_utf8_locale yes
use_spacer right

own_window_argb_visual yes
own_window_colour 000000
own_window_argb_value 0
TEXT
${voffset 10}${color #dddddd}${font Janda Cheerful Script:pixelsize=103}${time %_I:%M%P}${font}${voffset -84}${offset 10}${color #FCD97B}${font Ubuntu:pixelsize=42}${time %d}${voffset -14}${color #dddddd}${font Ubuntu:pixelsize=22} ${time  %B} ${time %Y}${font}${voffset 24}${font Amaze:pixelsize=58}${offset -165}${time %A}${font}
${voffset -2}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}#${color #FCD97B}HD ${offset 5}$color${fs_free /home} / ${fs_size /home}${offset 15}${color #FCD97B}RAM ${offset 5}$color$mem / $memmax${offset 15}${color #FCD97B}CPU ${offset 5}$color${cpu cpu0}%${offset 15}${color #FCD97B}DOWN$color${offset 5}${if_existing /proc/net/route eth1}${downspeed wlan0}${else}${if_existing /proc/net/route wlan0}${downspeed wlan0}${else}${if_existing /proc/net/route eth0}${downspeed wlan0}${endif}${endif}${endif}${offset 15}${color #FCD97B}UP$color${offset 5}${if_existing /proc/net/route eth1}${upspeed wlan0}${else}${if_existing /proc/net/route wlan0}${upspeed wlan0}${else}${if_existing /proc/net/route eth0}${upspeed wlan0}${endif}${endif}${endif}

interesujące zestawy:

 1. max
 2. emays
 3. deap blue
 4. metro
 5. box
 6. cali
 7. seamod

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Wejdź na stronę gnome-look i postępuj zgodnie z instrukcją Pobieramy conky-colors i rozpakowujemy w dowolnym miejscu.Wchodzimy do katalogu  w konsoli (np. cd /home/twoja _nazwa/conky/conky_colors) następnie wprowadzamy następujące polecenia: $make $sudo make install $ conky-colors --help $conky-colors – opcje które wybierzesz Żeby conky startował po włączeniu systemu należy dodać go do programów startowych. conky -c ~/.conkycolors/conkyrc    albo  sleep 30 && conky -c  /home/dar/.conkycolors/conkyrc gdy nie chce wystartować   przykładowe polecenia  do CONKY-colors : każde polecenie „conky-colors” nadpisuje ustawienia, gdyby conky się nie wyświetlało edytujemy np. gedit ~/.conkycolors/conkyrc i zmieniamy  „own_window_type override”  na  „own_window_type normal” i zmieniamy „update_interval” na dwie – trzy sekundy conky-colors --cairo --ring --cpu=1  --clock=bigcairo --network

 conky-colors --lang=pl --cpu=1 --cputemp --swap --proc=4 --clock=default --nvidia --hd=default --photo --gmail --network --xfce  --pidgin --theme=radiance --updates        
conky-colors --lang=pl --alllight --cpu=1 --cputemp --swap --proc=4 --clock=classic --nvidia --hd=default --photo --gmail --network --xfce  --pidgin


conky-colors –theme=gnome-noble –lang=pl –cpu=1 –network –hd=default –pidgin

conky-colors –lang=pl –theme=shiki-dust –cpu=1 -putemp –swap –proc=5 –clock=lucky –calendar-m –nvidia –hdtemp1=sda –photord –gmail –network –xfce –todo

conky-colors –clock=modern –calendar=default -m –proc=5 –network  –wlan=0 –ubuntu –theme=gnome-wine –hd=meerkat –dark –lang=pl –cpu=1 –cputemp –hdtemp1=sda –swapconky_colors

conky-colors –lang=pl –cpu=1 –network –calendar –cputemp –swap –proc=5 –bbcweather=2501 –clock=modern –hdtemp1=sda –weatherplus –hd=default –theme=gnome — human –nvidia –ubuntu

conky-colors –theme=gnome-noble –lang=pl –cpu=1 –network –hd=default –proc=5 –hd=simple –dark –calendar=defaul

desktop:~/Dokumenty/conky_colors$ conky-colors --cpu=1 --photord --hd=default --network --eth=2 --theme=wine --proc=4 --cputemp --weather=plxx0012 --clock=slim


a tak wygląda gotowy  skrypt konfiguracyjny w katalogu .conkyrc

sudo gedit ~/.conkyrc

$ conky-colors --lang=pl --theme=radiance --cpu=1 --cputemp --swap --proc=4 --clock=classic  --hd=default --photord
--gmail --network --debian

######################
# – Conky settings – #
######################
update_interval 2
total_run_times 0
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

imlib_cache_size 0
double_buffer yes
no_buffers yes

format_human_readable

#####################
# – Text settings – #
#####################
use_xft yes
xftfont Droid Sans:size=8
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

#############################
# – Window specifications – #
#############################
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
#own_window_argb_visual yes
#own_window_argb_value 180
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

alignment top_right
gap_x 25
gap_y 40
minimum_size 182 0
maximum_width 182

default_bar_size 60 8

#########################
# – Graphics settings – #
#########################
draw_shades no

default_color E2DACB

color0 F0EBE2
color1 F56F6E
color2 E6E6E6

TEXT
${font Droid Sans:style=Bold:size=8}SYSTEM $stippled_hr${font}
##############
# – SYSTEM – #
##############
${color0}${voffset 6}${font OpenLogos:size=19}J${font}${color}${goto 32}${voffset -14}Kernel:  ${alignr}${color2}${kernel}${color}
${goto 32}Uruchomiony: ${alignr}${color2}${uptime}${color}
# |–GMAIL
${goto 32}Gmail: ${alignr}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color0}${execpi 3600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyEmail –servertype=IMAP –servername=imap.googlemail.com -u -p –ssl}${color}${font} Nowe email(s)
# |–CPU
${offset 1}${color0}${font Poky:size=16}P${color}${font}${voffset -4}${goto 32}CPU: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${cpu cpu1}%${font} ${alignr}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 30 sensors | grep ‚Core 0’ | cut -c15-16}°C${color}${font}  ${color2}${cpugraph cpu1 8,50 CD646B F56F6E}${color}
# |–MEM
${color0}${font Poky:size=16}M${font}${color}${goto 32}${voffset -7}RAM: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}$memperc%${color}${font}
${offset 1}${voffset 2}${color0}${membar 4,18}${color}${goto 32}${voffset -2}F: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${memeasyfree}${color}${font} U: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${mem}${color}${font}
# |–CPU
${voffset 2}${color0}${font Poky:size=14}s${font}${color}${voffset -8}${goto 32}SWAP: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${swapperc}%${color}${font}
${voffset 4}${offset 1}${color0}${swapbar 4,18}${color}${voffset -4}${goto 32}F: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}$swapmax${color}${font} U: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}$swap${color}${font}
# |–PROC
${voffset 2}${color0}${font Poky:size=15}a${font}${color}${goto 32}${voffset -10}Procesów: ${color2}${alignr 13}CPU${alignr}RAM${color}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 1}${color}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 1}${alignr }${top mem 1}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 2}${color}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 2}${alignr }${top mem 2}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 3}${color}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 3}${alignr }${top mem 3}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 4}${color}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 4}${alignr }${top mem 4}${color}${font}
#############
# – CLOCK – #
#############
${voffset 4}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}DATA $stippled_hr${font}
${voffset 10}${alignc 55}${font aClock:style=_Hour:size=90}${color2}${execpi 120 /usr/share/conkycolors/bin/conkyClock_h}${color}${font}
${voffset -98}${alignc 55}${font aClock:style=_Min:size=90}${color2}${execpi 60 /usr/share/conkycolors/bin/conkyClock_m}${color}${font}
${voffset 12}${alignc}${font Droid Sans:style=Bold:size=10}${color1}${time %H:%M}${color}${font}${voffset -8}
${voffset 8}${alignc}${time %d %B %Y}
#############
# – PHOTO – #
#############
# For a working photo widget you need to specify a file or directory in conkyPhoto or conkyPhotoRandom script in /home/sylwia/.conkycolors/bin/, or /usr/share/conkycolors/bin/folder
${voffset 4}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}ZDJĘCIE $stippled_hr${font}
${execi 240 /usr/share/conkycolors/bin/conkyPhotoRandom}${image /tmp/conkyPhoto.png -s 175×120 -p 4,385}${voffset 114}
##########
# – HD – #
##########
${voffset 4}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}DYSKI $stippled_hr${font}
${execpi 30 /usr/share/conkycolors/bin/conkyHD1}
###############
# – NETWORK – #
###############
${voffset 4}${font Droid Sans:style=Bold:size=8}SIEĆ $stippled_hr${font}
# |–WLAN0
${if_up wlan0}
${voffset -13}${color0}${font VariShapes Solid:size=14}q${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Wys.: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed wlan0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph wlan0 8,60 CD646B F56F6E}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup wlan0}${color}${font}
${voffset -2}${color0}${font VariShapes Solid:size=14}Q${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Pob.: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed wlan0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph wlan0 8,60 CD646B F56F6E}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown wlan0}${color}${font}
${voffset -2}${color0}${font Poky:size=14}Y${font}${color}${goto 32} ${voffset -2}Sygnał: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${wireless_link_qual wlan0}%${color}${font} ${alignr}${color2}${wireless_link_bar 8,60 wlan0}${color}
${voffset 4}${color0}${font Poky:size=13}w${font}${color}${goto 32}${voffset -8}Lokalne IP: ${alignr}${color2}${addr wlan0}${color}
${goto 32}Publiczne IP: ${alignr}${color2}${execi 10800 /usr/share/conkycolors/bin/conkyIp}${color}
# |–ETH0
${else}${if_up eth0}
${voffset -13}${color0}${font VariShapes Solid:size=14}q${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Wys.: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed eth0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph eth0 8,60 CD646B F56F6E}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup eth0}${color}${font}
${voffset -2}${color0}${font VariShapes Solid:size=14}Q${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Pob.: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed eth0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph eth0 8,60 CD646B F56F6E}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown eth0}${color}${font}
${voffset -2}${color0}${font Poky:size=13}w${font}${color}${goto 32}${voffset -4}Lokalne IP: ${alignr}${color2}${addr eth0}${color}
${goto 32}Publiczne IP: ${alignr}${color2}${execi 10800 /usr/share/conkycolors/bin/conkyIp}${color}
# |–PPP0
${else}${if_up ppp0}
${voffset -13}${color0}${font VariShapes Solid:size=14}q${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Wys.: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed ppp0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph ppp0 8,60 CD646B F56F6E}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totalup ppp0}${color}${font}
${voffset -2}${color0}${font VariShapes Solid:size=14}Q${font}${color}${goto 32}${voffset -6}Pob.: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed ppp0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph ppp0 8,60 CD646B F56F6E}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Droid Sans:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown ppp0}${color}${font}
${voffset -2}${color0}${font Poky:size=13}w${font}${color}${goto 32}${voffset -4}Lokalne IP: ${alignr}${color2}${addr ppp0}${color}
${else}${voffset 4}${color0}${font PizzaDude Bullets:size=12}4${font}${color}${goto 32}Sieć Niedostępna${voffset 14}${endif}${endif}${endif}

${voffset 4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}FORTUNE $stippled_hr${font}
${execi 620 fortune -s | fold -w50}

${voffset 4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}POGODA BOCHNIA $stippled_hr${font}
${execi 900 /home/sylwia/skrypty/conky/weather.sh „EUR|PL|PL006|BOCHNIA”}

zmiana ścieżki do conkyPHOTO

sudo gedit /usr/share/conkycolors/bin/conkyPhotoRandom

sudo gedit ~/.conkycolors/bin/conkyPhotoRandom                   albo  conkyPhoto

skrypt accuweather.com

#!/bin/sh
#AccuWeather (r) RSS weather tool for conky
#
#USAGE: weather.sh
#
#(c) Michael Seiler 2007

METRIC=1 #Should be 0 or 1; 0 for F, 1 for C

if [ -z $1 ]; then
echo
echo „USAGE: weather.sh "
echo
exit 0;
fi

curl -s http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp\?metric\=${METRIC}\&locCode\=$1 | perl -ne 'if (/Currently/) {chomp;/\Currently: (.*)?\/; print "$1"; }'

######################
# - Conky settings - #
######################
update_interval 2
total_run_times 0
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

imlib_cache_size 0
double_buffer yes
no_buffers yes

format_human_readable

#####################
# - Text settings - #
#####################
use_xft yes
xftfont Droid Sans:size=8
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

#############################
# - Window specifications - #
#############################
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

alignment top_right
gap_x 0
gap_y 40
minimum_size 182 0
maximum_width 182

default_bar_size 60 8

#########################
# - Graphics settings - #
#########################
draw_shades no

default_color cccccc

color0 white
color1 white
color2 white

lua_load /usr/share/conkycolors/scripts/conkyCairo.lua
lua_draw_hook_pre conky_widgets white ffffff 1 off_ORC on cairo off_Player off_Player off_Shape off_wireless 0

TEXT
${voffset 12}

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s