Samba

  • Install Samba

sudo apt-get update

sudo apt-get install samba samba-common system-config-samba python-glade2 gksu nautilus-share

  • Enable your user account as a Samba user

smbpasswd -a dar #add user

smbpasswd -e dar  #enable user

Having troubles resolving computer names?

  • Check your DNS settings

  • Add the following stanza to smb.conf:

name resolve order = lmhosts bcast host wins

testparm    #check an smb.conf configuration file for internal correctness

Samba

Samba

udostepnianie plików
Najprostszy sposób na udostępnianie plików w Lanie
Advertisements

Możliwość komentowania jest wyłączona.